دوشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۸

عامل ضد قارچ بودن روغن نارگیل

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

نوع اسید موجود در روغن نارگیل = …………..

فرمول شیمیایی لوریک اسید (Lauric acid) = …………..

نوع ترکیب لوریک اسید = …………..

مقدار درصد لوریک اسید در چربی های درون نارگیل = …………..

عامل ضد میکروب‌، ضد قارچ، ضد ویروس بودن روغن نارگیل = …………..

منابع لوریک اسید = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

لوازم آزمایشگاه ۱

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: بشر = ………….. ارلن = ………….. بورت = ………….. …

دیدگاهتان را بنویسید