دوشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۸

نانو

نانو = نه یک ماده است و نه یک جسم می باشد. بلکه تنها یک مقیاس است. این مقیاس، آنقدر کوچک است که دیده نمی شود و ابعادی بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر را شامل می شود. اما اثر بسیار بزرگی دارد.

کلمه نانو به معنیِ کوتوله و کوچک است.

یک نانومتر؛ چیدنِ ۵ تا ۱۰ اتم در کنار یکدیگر می ­باشد. اندازه­ آن، یک میلیاردیم متر است.

اندازه­ اتم سیلیسیم (Si) = ۰.۲  نانومتر است. لذا چیدنِ ۵ اتم آن، یک نانومتر می­ شود.

اندازه­ اتم هیدروژن  (H) = ۰.۱  نانومتر است. لذا چیدنِ ۱۰ اتم آن، یک نانومتر می­ شود.

کوچکترین اتمی که در طبیعت وجود دارد، اتم هیدروژن (H) است که اندازه­ آن ۰.۱ نانومتر یعنی ۱ Å (آنگستروم) می ­باشد.

اندازه­ کوچکترین چیزی را که می ­توان با چشم غیرمسلح دید، برابر ۱۰.۰۰۰ نانومتر است.

چند نمونه از ترکیباتی که به­ طور طبیعی در مقیاس نانو هستند و انسان در اندازه­ آنها نقشی نداشته است:

  1. قطر مولکول آب؛ ۱  نانومتر است.
  2. قطر موی انسان؛ بین ۵۰.۰۰۰ تا  ۱۰۰.۰۰۰ نانومتر است.
  3. قطر مولکول DNA ؛ ۵ نانومتر است.
  4. قطر مولکول پروتئین؛ بین ۵ تا  ۵۰ نانومتر است.
  5. قطر ویروس؛ بین ۷۵ تا  ۱۰۰ نانومتر است.

نکته درسی بعدی

عامل ضد قارچ بودن روغن نارگیل

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: نوع اسید موجود در روغن نارگیل = ………….. …