سه شنبه , آذر ۲۰ ۱۳۹۷

مهم ترین حلال در لاک پاک کن

مهم ترین حلالی که در  لاک پاک کن استفاده می شود، استون یا پروپانون است.

استون (Acetone) دارای فرمول مولکولیِ CH۳)۲CO) می باشد. و ساختار آن به صورت زاویه ای است.

 

این ترکیب، اولین و ساده ترین عضو گروه کتون ها می باشد که در ساختار خود دارای یک گروه عاملی کربونیل (C=O-) و ۲ گروه متیل (CH۳-) است. لذا به آن، دی متیل کتون نیز می گویند.

برای بسیاری از ترکیبات آلی ، از استون به عنوان حلال استفاده می شود. به دلیل اینکه این ترکیب دارای قطبیت بالا است.

نکته درسی بعدی

تفاوت های پماد و کرم

♦پمادها دارای فقط یک فاز (از نوع چربی) و فاقد آب می باشند. در صورتی …