دوشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۸

مهم ترین حلال در لاک پاک کن

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

مهم ترین حلال مورد استفاده در لاک پاک کن = …………..

فرمول مولکولیِ استون (Acetone) = …………..

نوع ساختار لوویس استون = …………..

اولین و ساده ترین عضو گروه کتون ها = …………..

نوع حلال مورد استفاده برای بسیاری از ترکیبات آلی و دلیل آن = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

عامل ضد قارچ بودن روغن نارگیل

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: نوع اسید موجود در روغن نارگیل = ………….. …