پنج شنبه , شهریور ۲۹ ۱۳۹۷

مهم ترین جزء تشکیل دهنده لاک ناخن

مهم ترین جزء تشکیل دهنده لاک ناخن ، نیتروسلولز (Nitrocellulose) است.

راه تهیه ترکیب پلیمریِ نیتروسلولز ؛ نیتراسیونِ سلولز می باشد.

سلولز یا سلولوز یک ترکیب پلی ساکارید است با فرمول شیمیایی (C۶H۱۰O۵)n و ساختار زیر :

سلولز ، ترکیب اصلی پنبه است با واحد تکراریِ گلوکز

نکته درسی بعدی

اتیلن گلیکول، عامل صدفی کننده شامپو

اتیلن گلیکول (ethylene glycol) یا ١و٢- دی هیدروکسی اتان با فرمول شیمیایی C۲H۶O۲ به شامپوی …