پنج شنبه , تیر ۲۸ ۱۳۹۷

مهم ترین جزء تشکیل دهنده لاک ناخن

مهم ترین جزء تشکیل دهنده لاک ناخن ، نیتروسلولز (Nitrocellulose) است.

راه تهیه ترکیب پلیمریِ نیتروسلولز ؛ نیتراسیونِ سلولز می باشد.

سلولز یا سلولوز یک ترکیب پلی ساکارید است با فرمول شیمیایی (C۶H۱۰O۵)n و ساختار زیر :

سلولز ، ترکیب اصلی پنبه است با واحد تکراریِ گلوکز

نکته درسی بعدی

سلولز، موجود در چوب و پنبه

سلولز یا سلولوز (Cellulose) با فرمول شیمیایی (C۶H۱۰O۵)n یک ترکیب آلی از نوع پلی ساکارید …