سه شنبه , آبان ۲۲ ۱۳۹۷

مهم ترین جزء تشکیل دهنده لاک ناخن

مهم ترین جزء تشکیل دهنده لاک ناخن ، نیتروسلولز (Nitrocellulose) است.

راه تهیه ترکیب پلیمریِ نیتروسلولز ؛ نیتراسیونِ سلولز می باشد.

سلولز یا سلولوز یک ترکیب پلی ساکارید است با فرمول شیمیایی (C۶H۱۰O۵)n و ساختار زیر :

سلولز ، ترکیب اصلی پنبه است با واحد تکراریِ گلوکز

نکته درسی بعدی

منابع آلودگی هوا

منابع آلودگی هوا به ۲ گروه تقسیم می شود: ۱منابع طبیعی و ۲منابع مصنوعی (یا …