یکشنبه , شهریور ۲۴ ۱۳۹۸

مهم ترین جزء تشکیل دهنده در رژ لب

مطالب گفته شده در این نکته :

مهم ترین جزء تشکیل دهنده در رژ لب = …………..

نوع ترکیبات موجود در موم زنبور عسل = …………..

ترکیب اصلی موم زنبور عسل = …………..

تعریف اسید چرب = …………..

استرِ اصلی موجود در موم زنبور عسل = …………..

فرمول مولکولی میریسیل پالمیتات = …………..

ساختار میریسیل پالمیتات = …………..

ترکیب موجود در بسیاری از موم ها = …………..

فرمول شیمیایی سروتیک اسید = …………..

ساختار سروتیک اسید = …………..

ترکیب موجود در بسیاری از موم ها = …………..

موم های بکار رفته در رژ لب = …………..

سخت ترین موم طبیعی و کاربرد آن = …………..

…………………………………… پاسخ …………………………………..

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته : تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …