شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

مقایسه پایداری سینتیکی و ترمودینامکی اتیلن و ۱و۳ – بوتادی ان

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

تعریف پایداری سینتیکی

تعریف پایداری ترمودینامیکی

توضیحی در مورد ارتباط سطح انرژی HOMO و پایداری سینتیکی

تعریف HOMO

توضیحی درمورد ارتباط پایداری ترمودینامکی با واکنش پذیری

مقایسه پایداری مولکول اتیلن و ۱و۳ – بوتادی ان با ذکر دلیل

مفهوم رزونانس

چگونگی تشکیل پیوند کووالانسی طبق نظریه پیوند ظرفیت

چگونگی تشکیل پیوند نظریه اوربییتال مولکولی

تعریف اوربیتال مولکولی پیوندی و ضدپیوندی

نوع اوربیتال مولکولی تشکیل شده از اوربیتال اتمی s و p

مقایسه واکنش پذیری مولکول اتیلن و ۱و۳ – بوتادی ان با ذکر دلیل

نوع پایداری مولکول اتیلن و ۱و۳ – بوتادی ان

ارتباط سطح HOMO و LUMO با توجه به اصل بقاء تقارن اوربیتال مولکولی

توضیحی درباره دیاگرام اوربیتال مولکولی اتیلن و ۱و۳ – بوتادی ان

تعریف تابع موجی الکترون

محاسبه تعداد اوربیتال مولکولی برای اتیلن و ۱و۳ – بوتادی ان

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …