شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

لوازم آزمایشگاه ۳

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

شیشه ساعت = …………..

هاون چینی = …………..

میله و پایه با گیره = …………..

پنس بوته = …………..

بوته چینی = …………..

کپسول چینی = …………..

توری نسوز = …………..

سه پایه فلزی = …………..

قطره چکان = …………..

قاشقک و اسپاتول = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

حالت پلاسما

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: تعریف حالت پلاسما = ………….. مفهوم واژه پلاسما …