دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

لوازم آزمایشگاه ۲

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

قیف ساده = …………..

قیف جداکننده = …………..

قیف بوخنر = …………..

لوله آزمایش = …………..

جای لوله آزمایش = …………..

گیره لوله آزمایش = …………..

لوله شوی = …………..

چراغ بونزن = …………..

چراغ گازسوز = …………..

گرماسنج یا کالریمتر = …………..

عینک محافظ = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

سورفکتانت اصلی شامپوها

مطالب گفته شده در این نکته : سورفکتانت اصلی شامپوها = ………….. حالت فیزیکی سدیم …