یکشنبه , شهریور ۲۴ ۱۳۹۸

لوازم آزمایشگاه ۱

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

بشر = …………..

ارلن = …………..

بورت = …………..

بالون حجمی = …………..

بالون ته گرد = …………..

بالون ته پهن = …………..

بالون با لوله جانبی = …………..

مبرد = …………..

استوانه مدرج = …………..

پیپت مدرج = …………..

پیپت فیلر (پوآر) = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته : تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …