چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

عامل دفع آهن و کلسیم از بدن در سبوس

فیتیک اسید (Phytic acid) با فرمول شیمیایی C۶H۱۸O۲۴P۶ و فرمول مولکولی C۶H۶(OPO(OH)۲)۶ یک اسید حلقوی اشباع شده است.

فیتیک اسید؛

  1. شربتی انحلال­ پذیر در آب
  2. انحلال­ پذیری ناچیز در حلال­ های آلی
  3. مخفف آن IP۶

این ترکیب، به صورت ذخیره سازی اصلی فسفر (P) در بسیاری از بافت های گیاهی وجود دارد. به خصوص در: پوسته آجیل، دانه ها ، غلات ، سبوس گندم و برنج

سبوس خام، حاوی این اسید است که باعث دفع آهن (Fe) و کلسیم (Ca) از بدن می شود. به این صورت که: با آهن (یا کلسیم) اتصال قوی برقرار می کند که نتیجه این اتصال، تشکیل یک رسوب نامحلول است. اما می توان فیتیک اسید را در اثر “فرآیند تخمیر لاکتیکی” کاهش داد.

تخمیر؛ یک روشی برای حفظ و نگهداری مواد غذایی است که در نوع لاکتیکی آن، باکتری ها با استفاده از ماده غذایی موجود در محیط، لاکتیک اسید (Lactic acid) با فرمول شیمیایی C۳H۶O۳ تولید می کنند. با تولید این اسید، شرایط برای رشد میکروارگانیسم های حساس نامساعد می شود.

نکته درسی بعدی

دانستنی های ۶

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: انتقال d-d = ………….. ناحیه رخ دادن انتقال …