یکشنبه , شهریور ۲۴ ۱۳۹۸

فوق مزدوج شدن

مطالب گفته شده در این نکته :

تعریف فوق مزدوج شدن (Hyperconjugation) = …………..

دلیل ایجاد مزدوج شدن یا رزونانس = viagra genérico preço…………..

توجیه اثر القایی گروه آلکیل مانند کاتیون اتیل = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته : تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …