دوشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۸

فلش کارت ۳

سٶالات این فلش کارت (دانسته های خود را محک بزنید) :

علف کش ۲,۴-D = …………..

علف کش ۲,۴-DB = …………..

قانون فشارهای جزئی دالتون = …………..

پیل دانیل = …………..

د.د.ت = …………..

انتقال d-d = …………..

ناحیه رخ دادن انتقال d-d = …………..

برخورد غیرفعال کننده = …………..

غیرفعالسازی = …………..

غیرفعال کننده ها = …………..

هواگیری = …………..

قیرگیری = …………..

روغن روانکاری = …………..

معادله دوبروی = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.