چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

فراوانی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

فراوان ترین عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

عناصر کمیاب گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

عنصر فوق العاده کمیاب در گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

کمیاب‌ترین عنصر در روی زمین بعد از اَستاتین (At) = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

قابلیت چکش خواری و شکنندگی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: چگونگی چکش خواری فلزات گروه اولِ جدول تناوبی …