شنبه , دی ۲۹ ۱۳۹۷

فراوان­ترین عناصر موجود در پوسته­ زمین

فراوان­ترین عناصر موجود در پوسته­ زمین، ۸ عنصر هستند که به ترتیب فراوانی شامل:

اکسیژن (O)، سیلیسیم (Si)، آلومینیم (Al)، آهن (Fe)، کلسیم (Ca)، سدیم (Na)، پتاسیم (K)، منیزیم (Mg) می­باشد. نهمین عنصر موجود در پوسته­ زمین که فراوانی آن کمتر از ۱% است، هیدروژن (H) می­ باشد.

میزان هیدروژن موجود در جهان هستی، ۹۲% از کل اتم ­های موجود را تشکیل می­ دهد و ۷% مابقی را اتم ­های هلیم He و ۱% را اتم ­های دیگر عناصر تشکیل می ­دهد.

میزان اتم ­های سازنده­ کره­ زمین، کمترین اتم ­های موجود در جهان هستی است.

عدد اتمی هر یک از این عناصر: ۸O ۱۴Si ۱۳Al ۲۶Fe ۲۰Ca ۱۱Na ۱۹K ۱۲Mg ۱H ۲He

بیش از ۹۰٪ پوسته زمین از کانی‌ های سیلیکات ساخته شده‌ است. به همین دلیل Si دومین عنصر فراوان در پوسته زمین است.

تالس در ۲۵۰۰ سال پیش، آب را عنصر اصلی سازنده­ جهان هستی دانست. بعد از او ارسطو، ۴ عنصر: آب، هوا، خاک و آتش را عناصر سازنده جهان هستی دانست. طبق گفته ارسطو، این ۴ عنصر با هم ترکیب شده و جهان را بوجود آورده ­اند.

جهان هستی حدود ۱۵ میلیارد سال پیش در اثر یک انفجار بزرگ بوجود آمده است. در این انفجار، از جرم کلی جهان؛ ۷۵% را اتم­ های هیدروژن (H) و ۲۵% را هلیم (He) تشکیل داده و مقدار جزئی از سایر عناصر نیز وجود داشته است.

بیشتر از ۲۰۰ میلیارد کهکشان، ستاره ­ها و خورشید، از تراکم هیدروژن و هلیم تولید شده ­اند. این دو عنصر، ذخیره­ سوختی جهان هستند.

 

نکته درسی بعدی

نوع آهن موجود در فرآورده های دارویی

در بدن، آهن به صورت یون و در ترکیب با پروتئین ‌ها است. بنابراین کم …