یکشنبه , شهریور ۲۴ ۱۳۹۸

عوامل پایدارکننده کربوکاتیون

مطالب گفته شده در این نکته :

عوامل پایدارکننده ی کربوکاتیون = …………..

انواع اثر الکترونی در پایداری کربوکاتیون = …………..

نقش اثر حلال بر روی پایداری کربوکاتیون ها در محلول و دلیل آن = …………..

نقش اثر الکترونی در پایداری کربوکاتیون = …………..

نقش اثر فضایی در پایداری کربوکاتیون = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته : تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …