دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

عنصر شیمیایی هلیم

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

عدد اتمی هلیم در جدول تناوبی = …………..

وزن اتمی هلیم = …………..

نام لاتین = …………..

نام انگلیسی = …………..

نوع عنصر هلیم = …………..

حالت فیزیکی هلیم = …………..

حالت شیمیایی هلیم = …………..

حالت فیزیکی هلیم در خارج از کره زمین = …………..

رنگ هلیم در حالت پلاسما = …………..

سمّیت هلیم = …………..

تعداد الکترون (electron) = …………..

تعداد پروتون (proton) = …………..

تعداد نوترون (neutron) = …………..

سال کشف = …………..

کاشف هلیم = …………..

دوره تناوب = …………..

شماره گروه = …………..

پوسته الکترونی = …………..

پیکربندی الکترونی = …………..

شعاع اتمی = …………..

شعاع کووالانسی = …………..

شعاع واندروالسی = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

سورفکتانت اصلی شامپوها

مطالب گفته شده در این نکته : سورفکتانت اصلی شامپوها = ………….. حالت فیزیکی سدیم …