دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

عنصری با عدد اتمی ۵ و وزن اتمی ۱۰.۸۱

عنصری با عدد اتمی ۵ و وزن اتمی ۱۰.۸۱ ، بور (Borone) با نماد شیمیایی B است.

چند مطلب درباره بور:

  1. شبه فلز ، دارای چندین آلوتروپ (دگرشکلی)
  2. جامد آمورف آن، گرد قهوه ای رنگ و بلور آن سیاه و بسیار سخت
  3. بسیار کمیاب به صورت عنصر خالص
  4. دارای فراوانی کمی در پوسته زمین با مقدار ۰.۰۰۱
  5. به صورت ۳ ظرفیتی در بیشتر ترکیبات (اکسیدها، سولفیدها، نیتریدها، هالیدها)
  6. موجود در طبیعت به فرم های نظیر بورات ها
  7. رفتار شیمیایی مشابه عنصر سیلیسیم (Si)
  8. مشتقات BX۳ (هالوژن؛ X) اسیدهای لوویس قوی هستند.

این عنصر بسیار خنثی است و با کندی مورد حمله عامل های اکسنده قرار می گیرد.

مصرف عمده آن به صورت بوروسیلیکات ها در تهیه لعاب ها و شیشه ها است. این شیشه های بوروسیلیکات که ۱۲ تا ۱۵ درصد B۲O۳ دارد، ضریب انبساط گرمایی پایینی دارند. لذا در برابر تغییر ناگهانی دما پایداری خوبی از خود نشان می دهند.

کاربردهای این عنصر در: فضاپیماها، راکتورهای هسته ای (ایزوتوپ ۱۰B)، تولید آتش های حالت اضطرار، کاربردهای پزشکی ، دارویی و ……. می باشد.

نکته درسی بعدی

سورفکتانت اصلی شامپوها

مطالب گفته شده در این نکته : سورفکتانت اصلی شامپوها = ………….. حالت فیزیکی سدیم …