یکشنبه , شهریور ۲۴ ۱۳۹۸

عصاره گیری از گیاه

مطالب گفته شده در این نکته :

تعریف عصاره گیاهی = …………..

اَشکال مختلف یک گیاه دارویی گرفته شده از گیاه تازه = …………..

اَشکال مختلف یک گیاه دارویی گرفته شده از گیاه خشک = …………..

روش تهیه آب گیاه = …………..

روش تهیه اسانس = …………..

نوع ترکیبات استخراج شده در یک گیاه به صورت اسانس = …………..

معرفی ترپن ها = …………..

ترکیبات ترپن (Terpene) = …………..

روش تهیه عصاره مایع از یک گیاه = …………..

روش تهیه عصاره خشک از یک گیاه = …………..

روش تهیه روغن از یک گیاه = …………..

حلال بکار رفته در تهیه عصاره های گیاهی = …………..

فرمول شیمیایی دی کلرو متان = …………..

ساختار دی کلرو متان (Dichloromethane) = …………..

کاربرد ترپن ها = …………..

…………………………………… پاسخ …………………………………..

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته : تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …