دوشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۸

عامل پیشگیری از پیری و آسیب مو

عامل پیشگیری از پیری و آسیب مو ، پانیسیک اسید (Punicic acid) با فرمول شیمیایی C۱۸H۳۰O۲ است.

معرفی پانیسیک اسید =۱یک اسید چرب اصلی (حدود ۶۵ %) در روغن هسته انار، ۲از نوع غیراشباع، ۳یک اسید چربِ امگا-۵ ، ۴فرمِ مزدوج ِ لینولنیک اسید

لینولنیک اسید (Linolenic acid) α-Linolenic acid دارای فرمول شیمیایی C۱۸H۳۰O۲ است.

اسید چرب ؛ یک هیدروکربن زنجیر طویل با گروه عاملی کربوکسیل (COOH-) است. تعداد اتم های کربن در اسیدهای چرب ، به صورت زوج بین C۴ تا C۲۸ می باشد.

انواع اسیدهای چرب =

  1. اشباع : دارای پیوندهای ساده (C-C)
  2. غیراشباع : دارای یک یا چند پیوند دوگانه (C=C)

نکته درسی بعدی

عامل ضد قارچ بودن روغن نارگیل

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: نوع اسید موجود در روغن نارگیل = ………….. …