پنج شنبه , تیر ۲۸ ۱۳۹۷

عامل پیشگیری از پیری و آسیب مو

عامل پیشگیری از پیری و آسیب مو ، پانیسیک اسید (Punicic acid) است.

 

پانیسیک اسید دارای فرمول شیمیایی C۱۸H۳۰O۲

معرفی پانیسیک اسید =۱یک اسید چرب اصلی (حدود ۶۵ %) در روغن هسته انار، ۲از نوع غیراشباع، ۳یک اسید چربِ امگا-۵ ، ۴فرمِ مزدوج ِ لینولنیک اسید

لینولنیک اسید (Linolenic acid) α-Linolenic acid دارای فرمول شیمیایی C۱۸H۳۰O۲

اسید چرب ؛ یک هیدروکربن زنجیر طویل با گروه عاملی کربوکسیل (COOH-) است. تعداد اتم های کربن در اسیدهای چرب ، به صورت زوج بین C۴ تا C۲۸ می باشد.

انواع اسیدهای چرب =

  1. اشباع : دارای پیوندهای ساده (C-C)
  2. غیراشباع : دارای یک یا چند پیوند دوگانه (C=C)

نکته درسی بعدی

سلولز، موجود در چوب و پنبه

سلولز یا سلولوز (Cellulose) با فرمول شیمیایی (C۶H۱۰O۵)n یک ترکیب آلی از نوع پلی ساکارید …