پنج شنبه , تیر ۲۸ ۱۳۹۷

عامل مبارزه با افسردگی در توت فرنگی

فولیک اسید موجود در توت فرنگی، با افسردگی مبارزه می کند.

فولیک اسید (Folic acid) با فرمول شیمیایی C۱۹H۱۹N۷O۶ یا پترویل-L- گلوتامیک اسید یک ترکیب آلیِ هتروسیکلی است.

ترکیبات هتروسیکلی ؛ به ترکیبات حلقوی گفته می شود که در آنها یک یا بیش از یک هترواتم (اتم های مانند: S ، N ، O و …..) در ساختار حلقوی آنها وجود دارد. این دسته از ترکیبات، به صورت ۱سیرشده، ۲سیرنشده و یا ۳آروماتیک هستند.

در ساختار این ترکیب، دو حلقه ۶ ضلعی جوش خورده ی هتروسیکلی آروماتیکی وجود دارد. لذا یک ترکیب هتروسیکلی است.

و همچنین در این ترکیب ۳ گروه آمین (یک آمینِ درجه اول، ۲ آمینِ درجه دوم) قرار دارد.

  1. در آمین درجه اول: N به یک اتم کربن متصل است.
  2. در آمین درجه دوم: N به دو اتم کربن متصل است.

فولات (Folate) یا فولیک اسید، یکی از ویتامین ‌های گروه B می باشد که در طبیعت به فراوانی وجود دارد. به ویژه؛ برگ های سبز، سرشار از این ویتامین هستند.

نام های این ویتامین = Vitamin B۹ , Bc , Be

نکته درسی بعدی

سلولز، موجود در چوب و پنبه

سلولز یا سلولوز (Cellulose) با فرمول شیمیایی (C۶H۱۰O۵)n یک ترکیب آلی از نوع پلی ساکارید …