جمعه , اردیبهشت ۶ ۱۳۹۸

عامل مبارزه با افسردگی در توت فرنگی

فولیک اسید موجود در توت فرنگی، با افسردگی مبارزه می کند.

فولیک اسید (Folic acid) با فرمول شیمیایی C۱۹H۱۹N۷O۶ یا پترویل-L- گلوتامیک اسید یک ترکیب آلیِ هتروسیکلی است.

ترکیبات هتروسیکلی ؛ به ترکیبات حلقوی گفته می شود که در آنها یک یا بیش از یک هترواتم (اتم هایی مانند: S ، N ، O و …..) در ساختار حلقوی آنها وجود دارد. این دسته از ترکیبات، به صورت ۱سیرشده، ۲سیرنشده و یا ۳آروماتیک هستند.

در ساختار این ترکیب، دو حلقه ۶ ضلعی جوش خورده ی هتروسیکلی آروماتیکی وجود دارد. لذا یک ترکیب هتروسیکلی است.

و همچنین در این ترکیب ۳ گروه آمین (یک آمینِ درجه اول، ۲ آمینِ درجه دوم) قرار دارد.

  1. در آمین درجه اول: N به یک اتم کربن متصل است.
  2. در آمین درجه دوم: N به دو اتم کربن متصل است.

فولات (Folate) یا فولیک اسید، یکی از ویتامین ‌های گروه B می باشد که در طبیعت به فراوانی وجود دارد. به ویژه؛ برگ های سبز، سرشار از این ویتامین هستند.

نام های این ویتامین = Vitamin B۹ , Bc , Be

نکته درسی بعدی

دانستنی های ۴

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: سری های بالمر (Balmer series) = ………….. سری …