چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

عامل مؤثر در ایجاد انرژی با خوردن تخمه آفتابگردان

تخمه آفتابگردان حاوی میزان قابل توجهی فولات (فولیک اسید) است که باعث می شود بدن به خوبی بتواند از کربوهیدرات ها (قندها) استفاده کند و پرانرژی باشد.

فولیک اسید (Folic acid) با فرمول شیمیایی C۱۹H۱۹N۷O۶ یا پترویل-L- گلوتامیک اسید یک ترکیب آلیِ هتروسیکلی است.

ترکیبات هتروسیکلی ؛ به ترکیبات حلقوی گفته می شود که در آنها یک یا بیش از یک هترواتم (اتم هایی مانند: S ، N ، O و …..) در ساختار حلقوی آنها وجود دارد. این دسته از ترکیبات، به صورت ۱سیرشده، ۲سیرنشده و یا ۳آروماتیک هستند.

در ساختار این ترکیب، دو حلقه ۶ ضلعی جوش خورده ی هتروسیکلی آروماتیکی وجود دارد. لذا یک ترکیب هتروسیکلی است.

و همچنین در این ترکیب ۳ گروه آمین (یک آمینِ درجه اول، ۲ آمینِ درجه دوم) قرار دارد.

  1. در آمین درجه اول: N به یک اتم کربن متصل است.
  2. در آمین درجه دوم: N به دو اتم کربن متصل است.

فولات (Folate) یا فولیک اسید، یکی از ویتامین ‌های گروه B (با نام های B۹ , Bc , Be)می باشد که در طبیعت به فراوانی وجود دارد. به ویژه؛ برگ های سبز، سرشار از این ویتامین هستند.

کربوهیدرات یا قند ؛ به گروهی از ترکیبات آلی گفته می شود که ساختاری از آب و کربن با فرمول [Cn(H۲O)n] است. کربوهیدرات‌ ها ، مهم‌ترین منبع انرژی برای بدن هستند. سیستم گوارشی ، کربوهیدرات‌ها را به قندِ خون (گلوکز) تبدیل می‌کند.

گلوکز (Glucose) با فرمول شیمیایی  C۶H۱۲O۶ ، یک منو ساکاریدی دارای ۶ کربن است. این منو ساکارید، به مولکول­ های قندی گفته می شود که به مولکول های ساده تر هیدرولیز (اسیدی یا آنزیمی) نمی شوند.

نکته درسی بعدی

دانستنی های ۶

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: انتقال d-d = ………….. ناحیه رخ دادن انتقال …