یکشنبه , شهریور ۲۴ ۱۳۹۸

عامل رنگ قرمز در مغزی مداد قرمز

مطالب گفته شده در این نکته :

عامل رنگ قرمز در مغزی مداد قرمز = …………..

فرمول مولکولی اکسید آهن (III) = …………..

ساختار اکسید آهن (III) = …………..

مهم ترین کانه ی آهن = …………..

…………………………………… پاسخ …………………………………..

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته : تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …