پنج شنبه , شهریور ۲۹ ۱۳۹۷

طبقه بندی پلیمرها بر اساس مکانیسم واکنش

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

انواع پلیمر بر اساس مکانیسم

تعریف پلیمرهای زنجیری

انواع واکنش های زنجیری

نوع مونومرهای قابل استفاده در واکنش های زنجیری

تعریف آغازگر

توضیح مراحل واکنش اتیلن و پراکسید

تعریف پلیمرهای مرحله ای

نوع مونومرهای قابل استفاده در واکنش های مرحله ای

توضیح مراحل واکنش اتیلن گلایکول (گلیکول) و دی متیل ترفتالات

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به فایل صوتیِ این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

طبقه بندی پلیمرها بر اساس نوع پلیمر

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: انواع پلیمر بر اساس نوع پلیمر تعریف …

دیدگاهتان را بنویسید