شنبه , دی ۲۹ ۱۳۹۷

طبقه بندی پلیمرها بر اساس مکانیسم واکنش

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی:

انواع پلیمر بر اساس مکانیسم

تعریف پلیمرهای زنجیری

انواع واکنش های زنجیری

نوع مونومرهای قابل استفاده در واکنش های زنجیری

تعریف آغازگر

توضیح مراحل واکنش اتیلن و پراکسید

تعریف پلیمرهای مرحله ای

نوع مونومرهای قابل استفاده در واکنش های مرحله ای

توضیح مراحل واکنش اتیلن گلایکول (گلیکول) و دی متیل ترفتالات

دانلود فایل صوتی :

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

تبدیل فرمول پایه­ به فرمول جدید حاوی یک اتم اکسیژن

مطالب گفته شده در این نکته درسی: برای تبدیل فرمول پایه­ C۷H۱۰ به فرمول جدیدِ …