دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

صمغ

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

نوع ترکیبات تشکیل دهنده ی بخش عمده صمغ = …………..

نوع خاصیت صمغ از جهت هیدروفیل و هیدروفوب بودن = …………..

مفهوم هیدروفیل (Hydrophile) = …………..

مفهوم هیدروفوب (Hydrophobe) = …………..

کاربرد صمغ = …………..

دلیل پایداری برخی از سیستم های غذایی با کمک صمغ = …………..

انواع صمغ ها بر اساس شکل ساختار = …………..

انواع صمغ ها بر اساس بار الکتریکی = …………..

انواع صمغ ها بر اساس منشأ = …………..

مقایسه پلی ساکاریدهای خطی و انشعابی در صمغ = …………..

نوع ترکیبات موجود در صمغ سنتزی = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

سورفکتانت اصلی شامپوها

مطالب گفته شده در این نکته : سورفکتانت اصلی شامپوها = ………….. حالت فیزیکی سدیم …

دیدگاهتان را بنویسید