چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

شیمی آلی

شیمی آلی (Organic Chemistry) زیر مجموعه ‌ای از “دانش شیمی” است که درباره ترکیبات آلی (ترکیبات کربن) صحبت می کند. ونیز؛ شیمیِ ترکیبات کربن C با سایر عناصر مانند: هیدروژن H ، اکسیژن O ، نیتروژن N ، هالوژن‌ ها (F, Cl , Br, I) و غیر فلزات دیگر نظیر؛ گوگرد S ، فسفر P و حتی فلزاتی نظیر؛ منیزیم Mg ، مس Cu ، پالادیم Pd است.

  1. ترکیبات آلی؛ بسیار متفاوت، متنوع، دارای گستره ‌ای بزرگ هستند.
  2. ساختمان بدن موجودات زنده به غیر از آب H۲O ، عمدتاً از ترکیبات آلی ساخته شده‌ است.
  3. دو منبع بزرگ تأمین کننده ترکیبات آلی: نفت و زغال سنگ می باشد.
  4. نمونه هایی از ترکیبات آلی؛ الکل‌ها، اترها، هیدروکربن ‌ها، آلدئیدها، کتون ‌ها، کربوکسیلیک اسیدها، ترکیبات آلیفاتیک حلقوی، ترکیبات آروماتیک، آمین ‌ها، فنل ‌ها، پلیمرها و غیره
  5. ترکیبات آلی؛ در ساخت رنگ، جوهر، کاغذ، پلاستیک، لاستیک، دارو، پوشاک و …. بکار می روند.

نکته درسی بعدی

دانستنی های ۶

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: انتقال d-d = ………….. ناحیه رخ دادن انتقال …