دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

سورفکتانت

مطالب گفته شده در این نکته :

مهم ترین بخش از فرمولاسیون یا مواد اولیه صنایع آرایشی و بهداشتی = …………..

نقش سورفکتانت ها = …………..

تعریف سورفکتانت (surfactant) یا ماده فعال کننده سطح = …………..

انواع سورفکتانت ها = …………..

تعریف سورفکتانتِ آنیونی = …………..

تعریف سورفکتانتِ کاتیونی = …………..

تعریف سورفکتانتِ آمفوتری = …………..

تعریف سورفکتانتِ غیریونی = …………..

مفهوم بار الکتریکی منفی در قسمت سرِ مولکول سورفکتانت = …………..

مفهوم بار الکتریکی مثبت در قسمت سرِ مولکول سورفکتانت = …………..

ملایم ترین سورفکتانت ها = …………..

کاربرد سورفکتانتِ آمفوتری = …………..

کاربرد سورفکتانتِ غیریونی = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

سورفکتانت اصلی شامپوها

مطالب گفته شده در این نکته : سورفکتانت اصلی شامپوها = ………….. حالت فیزیکی سدیم …

دیدگاهتان را بنویسید