یکشنبه , شهریور ۲۴ ۱۳۹۸

سورفکتانت اصلی شامپوها

مطالب گفته شده در این نکته :

سورفکتانت اصلی شامپوها = …………..

حالت فیزیکی سدیم لوریل اتر سولفات = …………..

نوع ترکیب سدیم لوریل اتر سولفات = …………..

علامت اختصاری سدیم لوریل اتر سولفات = …………..

نام تجاری سدیم لوریل اتر سولفات = …………..

فرمول مولکولی سدیم لوریل اتر سولفات = …………..

ساختار سدیم لوریل اتر سولفات =  …………..

نقش های سدیم لوریل اتر سولفات در شامپو  = …………..

نقش مواد فعال سطحی موجود در فرمولاسیون شامپوها = …………..

کاربردهای ترکیب شیمیاییِ سدیم لوریل اتر سولفات = …………..

نوع تگزاپون در بازار = …………..

کاربرد تگزاپونِ N70 = …………..

کاربرد تگزاپون صدفی = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته : تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …