شنبه , بهمن ۲۷ ۱۳۹۷

سلولز موجود در چوب و پنبه

سلولز یا سلولوز (Cellulose) با فرمول شیمیایی (C۶H۱۰O۵)n یک ترکیب آلی از نوع پلی ساکارید است.

پلی ساکاریدها (بسپارهای قندی): از اتصال تعداد زیادی منوساکارید، از طریق پیوندهای گلیکوزیدی (پیوندهای اتری -O-) بوجود می آید.

سلولز ، یک پلیمرِ گلوکز با بیش از ۳۵۰۰ واحد تکراری در زنجیر آن است. در این زنجیر پلیمری، منوساکاریدهای گلوکز (Glucose) با فرمول شیمیایی C۶H۱۲O۶ از طریق پیوند ۱-۴ (گلیکوزیدی از نوع بتا) به یکدیگر متصل شده اند.

سلولز؛

  1. پودر سفید رنگ، بی بو، بی طعم
  2. پلیمر قندی
  3. آبدوست، قابل حل در آب و بسیاری از ترکیبات آلی
  4. قابل حل در اسیدهای معدنی ِقوی ونیز سدیم هیدروکسید NaOH
  5. موجود در کرک پنبه دانه (۹۸ درصد پنبه)

کاربردهای سلولز: صنعت ابریشم مصنوعی (ریون)، ساخت مواد منفجره، پلاستیک ‌سازی، رنگ سازی، کاغذ سازی و …

سلولز در آزمایشگاه، به عنوان جزء عمل کننده فاز جامد (فاز ثابت) در کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) استفاده می‌شود.

نکته درسی بعدی

داروی سفیکسیم

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: سفیکسیم دارای چه فرمولی است؟ این ترکیب، چه …