چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

سلولز موجود در چوب و پنبه

سلولز یا سلولوز (Cellulose) با فرمول شیمیایی (C۶H۱۰O۵)n یک ترکیب آلی از نوع پلی ساکارید است.

پلی ساکاریدها (بسپارهای قندی): از اتصال تعداد زیادی منوساکارید، از طریق پیوندهای گلیکوزیدی (پیوندهای اتری -O-) بوجود می آید.

سلولز ، یک پلیمرِ گلوکز با بیش از ۳۵۰۰ واحد تکراری در زنجیر آن است. در این زنجیر پلیمری، منوساکاریدهای گلوکز (Glucose) با فرمول شیمیایی C۶H۱۲O۶ از طریق پیوند ۱-۴ (گلیکوزیدی از نوع بتا) به یکدیگر متصل شده اند.

سلولز؛

  1. پودر سفید رنگ، بی بو، بی طعم
  2. پلیمر قندی
  3. آبدوست، قابل حل در آب و بسیاری از ترکیبات آلی
  4. قابل حل در اسیدهای معدنی ِقوی ونیز سدیم هیدروکسید NaOH
  5. موجود در کرک پنبه دانه (۹۸ درصد پنبه)

کاربردهای سلولز: صنعت ابریشم مصنوعی (ریون)، ساخت مواد منفجره، پلاستیک ‌سازی، رنگ سازی، کاغذ سازی و …

سلولز در آزمایشگاه، به عنوان جزء عمل کننده فاز جامد (فاز ثابت) در کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) استفاده می‌شود.

نکته درسی بعدی

دانستنی های ۶

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: انتقال d-d = ………….. ناحیه رخ دادن انتقال …