یکشنبه , شهریور ۲۴ ۱۳۹۸

ساختمان های پیشنهادی برای کربانیون های آلکیل

مطالب گفته شده در این نکته :

ساختمان های پیشنهادی برای کربانیون های آلکیل = …………..

دلیل برتری یکی از دو ساختمان پیشنهادی برای کربانیون = …………..

دلیل پایداری زوج الکترون های تنها در اوربیتال sp۲ کربانیون نسبت به اوربیتال sp۳…………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته : تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …