پنج شنبه , شهریور ۲۹ ۱۳۹۷

روغن پالم

روغن پالم (Palm oil) متشکل از  اسیدهای چرب و گلیسرول (Glycerol) با فرمول شیمیایی C۳H۸O۳ می باشد. نام این روغن، از اسید چربِ اشباع پالمیتیک اسید (Palmitic acid) با فرمول شیمیایی C۱۶H۳۲O۲ گرفته شده است.

رنگ قرمز روغن پالم، به دلیل وجود مقدار بالای بتا-کاروتن است. این روغن، مخلوطی از اسید چرب اشباع فراوان و اسید چرب غیر اشباع است.

کاروتن با فرمول شیمیایی  C۴۰H۵۶ نوعی ترکیب آلی اتیلنی (آلکنی) است که در ساختار خود، ۱۱ پیوند دوگانه کربن-کربن دارد. به چند صورت می باشد که معمول ترین آنها بتا-کاروتن است.

اسید چرب اشباعِ روغن پالم؛ پالمیتیک اسید (Palmitic acid) با فرمول شیمیایی C۱۶H۳۲O۲

و اسید چرب غیر اشباعِ روغن پالم؛ اولئیک اسید (Oleic acid) با فرمول شیمیایی C۱۸H۳۴O۲ (با یک پیوند دوگانه) است.

نکته درسی بعدی

اتیلن گلیکول، عامل صدفی کننده شامپو

اتیلن گلیکول (ethylene glycol) یا ١و٢- دی هیدروکسی اتان با فرمول شیمیایی C۲H۶O۲ به شامپوی …