شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

روغن آرگان

روغن آرگان (Argan oil) عمدتاً از اسید چرب اصلی “اولئیک اسید” تشکیل شده است.

اولئیک اسید (Oleic acid) با فرمول شیمیایی C۱۸H۳۴O۲ و فرمول مولکولی ِ CH۳(CH۲)۷CH=CH(CH۲)۷COOH یک ترکیب آلی است که در ساختار خود یک زنجیر طولانی ۱۸ کربن با یک پیوند دوگانه C=C و یک گروه عاملی کربوکسیلیک اسید (COOH-) دارد.

روغن آرگان شامل:

۴۲.۸ % اولئیک اسید (Oleic acid)

۳۶.۸ % لینولئیک اسید (Linoleic acid)

۱۲ % پالمیتیک اسید (Palmitic acid)

۶ % استئاریک اسید (Stearic acid)

کمتر از ۰.۵ % لینولنیک اسید (Linolenic acid)

لینولنیک اسید شامل: آلفا-لینولنیک اسید (امگا-۳) و گاما-لینولنیک اسید (امگا-۶) است.

اولئیک اسید؛ مایع بی رنگ، بی بو، انحلال ناپذیر در آب، یک اسید چرب امگا-۹ است. این اسید، در اکثر چربی ها و روغن ها (چربی های حیوانی و روغن های گیاهی) وجود دارد.

اسیدهای چرب؛ به اسیدهای کربوکسیلیک زنجیر بلند (آلیفاتیک خطی) گفته می شود که تعداد اتم های کربن در آن به صورت زوج بین C۴ تا C۲۸ می باشد.

امگا-۹ ؛ اسید چرب غیراشباع (سیرنشده) است که به مقدار فراوانی در طبیعت وجود دارد.

این اسیدهای چرب به ۲ صورت ۱اشباع :دارای پیوندهای ساده C-C و ۲غیراشباع : دارای یک یا چند پیوند دوگانه C=C می باشند.

این روغن آرگان؛ به دلیل داشتن اسیدهای چرب غیراشباع، باعث جذب دائمی آب پوست ونیز حفظ رطوبت و تازگی پوست می شود.

نکته درسی بعدی

حالت پلاسما

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: تعریف حالت پلاسما = ………….. مفهوم واژه پلاسما …