شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

رسانایی الکتریسیته و گرما در فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

چگونگی رسانایی الکتریسیته و گرمای فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

نتیجه افزایش تعداد لایه های اصلی در فلز قلیایی = …………..

تعریف رسانایی (Conductance) = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …