چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

رتینول

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

یکی از فرم های اصلی ویتامین آ چیست؟

رتینول دارای چه فرمولی است؟

ویتامین A چه خصوصیات فیزیکی دارد؟

ترکیبات آلی سیرنشده خوراکی موجود در ویتامین A ، شامل چه ترکیباتی می شود؟

اولین ویتامین انحلال پذیر در چربی چه ویتامینی است؟

فواید ویتامین A کدام ها هستند؟

ویتامین A دارای چه ساختاری است؟

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

دانستنی های ۶

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: انتقال d-d = ………….. ناحیه رخ دادن انتقال …