شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

ذخیره­ سوختی جهان

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

میزان هیدروژن ۱H موجود در جهان هستی = …………..

میزان هلیم ۲He موجود در جهان هستی = …………..

مقایسه میزان اتم ­های سازنده­ کره­ زمین با اتم ­های موجود در جهان هستی = …………..

مقدار اتم ­های دیگر عناصر موجود در جهان هستی به جز هیدروژن و هلیم = …………..

عنصر اصلی سازنده­ جهان هستی از نظر تالس = …………..

عناصر سازنده جهان هستی از نظر ارسطو = …………..

نتیجه بوجود آمدن جهان هستی در اثر یک انفجار بزرگ حدود ۱۵ میلیارد سال پیش = …………..

عناصر تشکیل دهنده بیش از ۲۰۰ میلیارد کهکشان، ستاره ­ها و خورشید = …………..

ذخیره­ سوختی جهان = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

حالت پلاسما

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: تعریف حالت پلاسما = ………….. مفهوم واژه پلاسما …