دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

دلیل ترشی چای گل بامیه

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

طعم چای گل بامیه = …………..

نوع ترکیبات موجود در چای گل بامیه = …………..

تعریف آنتی اکسیدان‌ ها = …………..

یکی از مهم ترین و شناخته شده‌ ترین خواص چای گل بامیه = …………..

دلیل ترشی چای ترش = …………..

بهترین خواص چای ترش = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

سورفکتانت اصلی شامپوها

مطالب گفته شده در این نکته : سورفکتانت اصلی شامپوها = ………….. حالت فیزیکی سدیم …