یکشنبه , مهر ۱ ۱۳۹۷

دلیل بوی بسیار قویِ لاک

بوی بسیار قویِ لاک، به دلیل وجود حلال­ های مورد استفاده در  آن لاک است.

حلال­ هایی که در  لاک ناخن بکار می روند، شامل:

  1. استون CH۳-CO-CH۳
  2. اتیل استات CH۳-COO-CH۲-CH۳
  3. بوتیل استات (دارای ایزومر)
  4. آمیل استات CH۳-COO-(CH۲)۴-CH۳
  5. اتانول CH۳-CH۲-OH
  6. بوتانول (دارای ایزومر)
  7. تولوئن C۶H۵-CH۳
  8. زایلن (دارای ایزومر)
  9. فرمالدهید H-CO-H و ….. می باشد.

 

نکته درسی بعدی

اتیلن گلیکول، عامل صدفی کننده شامپو

اتیلن گلیکول (ethylene glycol) یا ١و٢- دی هیدروکسی اتان با فرمول شیمیایی C۲H۶O۲ به شامپوی …