جمعه , اردیبهشت ۶ ۱۳۹۸

درخشندگی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی:

میزان درخشندگیِ فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = …………..

دلیل براق و با درخشش دیده شدن فلزات قلیایی = …………..

شرح مکانیسم تابش انرژی در فلزات قلیایی = …………..

دلیل پس دادن انرژی جذب شده به صورت تابش در فلزات قلیایی = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

مقایسه پایداری سینتیکی و ترمودینامیکی دو ایزومر

مطالب گفته شده در این نکته درسی: ساختار ترکیب ۱و۳-هگزادی ان و ترکیب ۱و۴-هگزادی ان …