یکشنبه , شهریور ۲۴ ۱۳۹۸

دانستنی های ۷

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

نوع فلزات بکار رفته در آلیاژ طلا (Au) = …………..

دلیل درخشش طلای سفید = …………..

مفهوم AAS = …………..

فراوان ترین عنصر در جهان = …………..

سبک ترین عنصر در جهان = …………..

ساده ترین عنصر شناخته شده در دانش نظری = …………..

پایه ی ساختن بعضی از جرم های آسمانی = …………..

واکنش فنتون (Fenton) = …………..

واکنشگر فنتون = additional reading…………..

دلیل اهمیت واکنش فنتون = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته : تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …