یکشنبه , شهریور ۲۴ ۱۳۹۸

دانستنی های ۶

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

انتقال d-d = …………..

ناحیه رخ دادن انتقال d-d = …………..

برخورد غیرفعال کننده = …………..

غیرفعالسازی = …………..

غیرفعال کننده ها = …………..

هواگیری = …………..

قیرگیری = …………..

روغن روانکاری = …………..

معادله دوبروی = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته : تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …