دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

دانستنی های ۵

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

علف کش ۲,۴-D = …………..

علف کش ۲,۴-DB = …………..

قانون فشارهای جزئی دالتون = …………..

پیل دانیل = …………..

د.د.ت = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

سورفکتانت اصلی شامپوها

مطالب گفته شده در این نکته : سورفکتانت اصلی شامپوها = ………….. حالت فیزیکی سدیم …