دوشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۸

دانستنی های ۴

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

سری های بالمر (Balmer series) = …………..

سری های کشف شده در طیف هیدروژن = …………..

طیف نواری = …………..

مشتق های کاکودیل = …………..

کاداورین (Cadaverine) = …………..

کادمیم = …………..

شیمیِ کادمیم = …………..

تراز اکسایش پایدار کادمیم = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

عامل ضد قارچ بودن روغن نارگیل

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: نوع اسید موجود در روغن نارگیل = ………….. …