دوشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۸

دانستنی های ۳

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

بازسازی پیوند یا تشکیل پیوند از پشت (back bonding) = …………..

بادِلِیت = …………..

باکِلیت = …………..

پودر نانوایی = …………..

کاربرد دیمرکاپرول (dimercaprol) یا دی تیوگلیسرول = …………..

مقدار دقت ترازوهای آزمایشگاه = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

عامل ضد قارچ بودن روغن نارگیل

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: نوع اسید موجود در روغن نارگیل = ………….. …