شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

دانستنی های ۳

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

بازسازی پیوند یا تشکیل پیوند از پشت (back bonding) = …………..

بادِلِیت = …………..

باکِلیت = …………..

پودر نانوایی = …………..

کاربرد دیمرکاپرول (dimercaprol) یا دی تیوگلیسرول = …………..

مقدار دقت ترازوهای آزمایشگاه = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

حالت پلاسما

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: تعریف حالت پلاسما = ………….. مفهوم واژه پلاسما …