دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

دانستنی های ۱

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

مواد ضد چسبندگی مورد استفاده در فرآوری فلز، لاستیک، غذا، بسپار (پلیمر)، کاغذ و شیشه =  …………..

اسید کربوکسیلی دوترپنی و ساختار آن = …………..

کاربرد ابیتیک اسید (Abietic acid)  = …………..

اساس محاسبات مکانیک کوانتومی = …………..

ماده مقاوم مورد استفاده برای محافظت سفینه های فضایی در مقابل گرمای ناشی از بازگشت آنها به جو زمین = …………..

مواد سخت مورد استفاده برای سایش و زدودن سایر مواد = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

سورفکتانت اصلی شامپوها

مطالب گفته شده در این نکته : سورفکتانت اصلی شامپوها = ………….. حالت فیزیکی سدیم …