پنج شنبه , شهریور ۲۹ ۱۳۹۷

داروی کدئین یا اُرتو-متیل مُرفین

کدئین (Codeine) با فرمول شیمیایی C۱۸H۲۱NO۳ یک ترکیب آلیِ هتروسیکلی است.

ترکیبات هتروسیکلی ؛ به ترکیبات حلقوی گفته می شود که در آنها یک یا بیش از یک هترواتم (اتم هایی مانند: S ، N ، O و …..) در ساختار حلقوی آنها وجود دارد. این دسته از ترکیبات، به صورت ۱سیرشده، ۲سیرنشده و یا ۳آروماتیک هستند.

در ساختار این ترکیب: یک حلقه ۵ ضلعی سیرشده با یک اتم O و یک حلقه ۶ ضلعی سیرشده با یک اتم N وجود دارد. لذا یک ترکیب هتروسیکلی سیرشده می باشد.

کدئین (کودئین) یا اُرتو- متیل مُرفین؛

  1. بلورهای بی رنگ با یک مولکول آب، خوراکی
  2. مسکنِ‌ مخدر
  3. یک دارویی برای درمان سرفه و دردهای نسبتاً شدید
  4. دارای نام تجاری پاوِرال (Paveral)

کدئین، در ترکیب با داروهای ضد دردِ غیرمخدر مانند: استامینوفن آسپیرین ونیز بروفن باعث ایجاد افزایش خاصیت ضد دردیِ هر دو دارو می شود.

مرفین (Morphine) با فرمول شیمیایی C۱۷H۱۹NO۳

نکته درسی بعدی

اتیلن گلیکول، عامل صدفی کننده شامپو

اتیلن گلیکول (ethylene glycol) یا ١و٢- دی هیدروکسی اتان با فرمول شیمیایی C۲H۶O۲ به شامپوی …