شنبه , بهمن ۲۷ ۱۳۹۷

داروی سفیکسیم

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

سفیکسیم دارای چه فرمولی است؟

این ترکیب، چه نوع ترکیبی است؟

ترکیبات هتروسیکلی به چه ترکیباتی گفته می شوند؟

هترواتم ها چه  هستند؟

در ساختار ترکیب سفیکسیم، چه نوع حلقه هایی وجود دارد؟ و نتیجه وجود آنها چیست؟

کاربرد این دارو چیست؟

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

وسیله آزمایشگاهی بالن حجمی یا بالن ژوژه

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: بالن حجمی یا بالن ژوژه چه کاربردهایی در …

دیدگاهتان را بنویسید