یکشنبه , شهریور ۲۴ ۱۳۹۸

حالت پلاسما

مطالب گفته شده در این نکته :

تعریف حالت پلاسما = …………..

مفهوم واژه پلاسما (نوع خاص گاز) = …………..

شرایط الکترون ها در حالت پلاسما = …………..

مقایسه ویژگی های ماده در حالت پلاسما و حالت اتمی آن = …………..

کاشف حالت چهارم ماده و شرایط کشف آن = …………..

شرایط تعریف دما در حالت‌ های جامد، مایع و گاز = …………..

شرایط تعریف دما در حالت‌ پلاسما = …………..

نمونه حالت پلاسما در پیرامون ما = …………..

…………………………………… پاسخ …………………………………..

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته : تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …