دوشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۸

جزء اصلی مشروبات الکلی با خاصیت مست کنندگی

اتانول (Ethanol) با فرمول شیمیایی C۲H۶O ؛ مایع بی رنگ با بوی نسبتاً تند، امتزاج پذیر با آب، قابل احتراق (آتشگیر)، دارای گرانروی مشابه آب، دارای خاصیت اسیدی و بازی ضعیف است.

نام های دیگر اتانول: اتیل الکل ، الکل اتیلیک ، الکل میوه

اتانول؛

  1. به ندرت در طبیعت یافت می شود.
  2. انحلال پذیری “بسیاری از گازها” در اتانول بیشتر از آب است.
  3. در مقایسه با ترکیبات آلی که وزن مولکولی یکسانی با آن دارند، نقطه جوش بالاتری دارد.
  4. خاصیت اسیدی آن، به دلیل وجود پیوند هیدروژن H با عنصر الکترونگاتیو اکسیژن O است.
  5. خاصیت بازی آن، به دلیل جفت الکترون های اکسیژن است.
  6. دارای نقطه انجماد پائین
  7. جزء اصلی مشروبات الکلی با خاصیت مست کنندگی است.

الکل خالص، بخار آب جذب می کند که در این امتزاج پذیری آن با آب، با پیدایش گرما و کاهش حجم همراه است.

جداسازی الکل به صورت اتانول نسبتاً خالص اولین بار توسط “جابر بن حیان” که صنعت تقطیر را گسترش داد، انجام شده است.

اتانول؛ به عنوان یک ماده واسطه شیمیایی برای تولید بیشتر ترکیبات آلی، در صنایع غذایی، عطرسازی و رنگ سازی، محلول ضدعفونی کننده ، ضد یخ‌، به عنوان سوخت نسبتاً خوبی برای موتورها ونیز به عنوان حلال بکار می رود.

نکته درسی بعدی

عامل ضد قارچ بودن روغن نارگیل

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: نوع اسید موجود در روغن نارگیل = ………….. …