دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

توجیه پایداری و ناپایداری کربوکاتیون و کربانیون

مطالب گفته شده در این نکته :

شرایط پایداری کربوکاتیون (Carbocation) = …………..

شرایط ناپایداری کربوکاتیون (Carbocation) = …………..

نقش گروه دهنده الکترون در پایداری کربوکاتیون = …………..

شرایط پایداری کربانیون (Carbanion) = …………..

شرایط ناپایداری کربانیون (Carbanion) = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

سورفکتانت اصلی شامپوها

مطالب گفته شده در این نکته : سورفکتانت اصلی شامپوها = ………….. حالت فیزیکی سدیم …

دیدگاهتان را بنویسید