چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

تفاوت های پماد و کرم

پمادها دارای فقط یک فاز (از نوع چربی) و فاقد آب می باشند. در صورتی که کرم ها دارای ۲ یا چند فاز (از نوع چربی، آبی و …) و دارای آب و مواد محلول در آب می باشند.

پمادها به دلیل استفاده روش مخلوط در ساخت، تمام خواص اولیه خود را حفظ می کنند. در صورتی که کرم ها به دلیل استفاده روش مخلوط و ترکیب شیمیایی در ساخت، بعضی از مواد موجود در آنها در اثر واکنش شیمیایی دیگر خواص اولیه خود را ندارند.

پمادها به دلیل عدم نفوذ به طبقات زیرین پوست، فقط برای قسمت های بیرونی پوست بکار می روند. در صورتی که کرم ها به دلیل نفوذ به طبقات زیرین پوست، برای قسمت های بیرونی و درونی پوست بکار می روند.

پمادها به دلیل عدم وجود آب در ساختار خود، کمتر دچار آلودگی های میکروبی می شوند. در صورتی که کرم ها به دلیل داشتن مقادیر قابل توجهی آب در ساختار خود، دچار آلودگی های میکروبی می شوند. لذا برای حفظ کرم از این آلودگی و همچنین اکسید شدن، باید از مواد نگهدارنده و مواد آنتی اکسیدان استفاده کرد.

پمادها به دلیل چرب بودن، برای مصرف کنندگان چندان خوشایند نیستند. در صورتی که کرم ها به دلیل وجود آب و جذب پوستی که دارند، برای مصرف کنندگان خوشایند است.

پمادها با مواد مؤثره ی محلول در آب، قابلیت امتزاج دارند. در صورتی که کرم ها با مواد مؤثره ی محلول در آب، قابلیت امتزاج و اختلاط دارند.

نکته درسی بعدی

دانستنی های ۶

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: انتقال d-d = ………….. ناحیه رخ دادن انتقال …