شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

تفاوت مولکول با ترکیب

ترکیب، نوعی از مولکول است. همه مولکول ها ترکیب نیستند.

مولکول؛ از ۲ یا تعداد بیشتری از اتم های یک عنصر تشکیل شده که به طور شیمیایی به یکدیگر متصل می‌شوند. مانند: O۲ , O۳

ترکیب؛ از ۲ یا تعداد بیشتری از عناصر مختلف تشکیل شده که به طور شیمیایی به یکدیگر متصل می‌شوند. مانند: NaCl , H۲O

نکته درسی بعدی

حالت پلاسما

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: تعریف حالت پلاسما = ………….. مفهوم واژه پلاسما …