دوشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۸

تفاوت مولکول با ترکیب

ترکیب، نوعی از مولکول است. همه مولکول ها ترکیب نیستند.

مولکول؛ از ۲ یا تعداد بیشتری از اتم های یک عنصر تشکیل شده که به طور شیمیایی به یکدیگر متصل می‌شوند. مانند: O۲ , O۳

ترکیب؛ از ۲ یا تعداد بیشتری از عناصر مختلف تشکیل شده که به طور شیمیایی به یکدیگر متصل می‌شوند. مانند: NaCl , H۲O

نکته درسی بعدی

عامل ضد قارچ بودن روغن نارگیل

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: نوع اسید موجود در روغن نارگیل = ………….. …