شنبه , دی ۲۹ ۱۳۹۷

تفاوت مولکول با ترکیب

ترکیب، نوعی از مولکول است. همه مولکول ها ترکیب نیستند.

مولکول؛ از ۲ یا تعداد بیشتری از اتم های یک عنصر تشکیل شده که به طور شیمیایی به یکدیگر متصل می‌شوند. مانند: O۲ , O۳

ترکیب؛ از ۲ یا تعداد بیشتری از عناصر مختلف تشکیل شده که به طور شیمیایی به یکدیگر متصل می‌شوند. مانند: NaCl , H۲O

نکته درسی بعدی

نوع آهن موجود در فرآورده های دارویی

در بدن، آهن به صورت یون و در ترکیب با پروتئین ‌ها است. بنابراین کم …